ช่างก่อสร้าง

ช่างรับเหมาก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร

ช่างรับเหมาก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้างเป็นการนำเสนอบริการทางด้านงานโครงสร้างในกลุ่มงานต่างๆ เพื่อสร้างหรือปรับปรุงสถานที่ให้กลายเป็นสิ่งที่คุณต้องการ บริการนี้รวมถึงงานปูกระเบื้อง, งานหลังคา, งานสี, งานฝ้า, งานประปา, งานไฟฟ้า, และงานโครงสร้างทั้งหมด

งานบริการ

ช่างรับเหมาก่อสร้าง

งานบริการ

ช่างรับเหมาก่อสร้าง

ช่างรับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้างทั้งหมด

ช่างรับเหมาก่อสร้าง ก่อสร้างบ้าน สร้างบ้าน รีโนเวทบ้าน การปรับปรุงบ้าน ต่อเติมบ้าน การปรับปรุงบ้าน การซ่อมแซมหลังคา การติดตั้งประตูหน้าต่าง บริการประตูหน้าต่าง การติดตั้งระบบน้ำ บริการการทาสี การทาสีภายในบ้าน การทาสีภายนอกบ้าน การรีโนเวทห้องน้ำ บริการรีโนเวทห้องน้ำ การปรับปรุงห้องน้ำ การรีโนเวทห้องครัว การปรับปรุงห้องครัว บริการรีโนเวทห้องครัว

รีโนเวทเคาน์เตอร์ครัว

บริการรีโนเวทเคาน์เตอร์ครัวเป็นบริการที่ช่างต่อเติมหรือช่างรีโนเวทสามารถให้คุณเมื่อคุณต้องการปรับปรุงหรือปรับแต่งเคาน์เตอร์ในห้องครัวของคุณให้สอดคล้องกับความต้องการและสไตล์ของคุณ

รีโนเวทพื้นห้อง

บริการรีโนเวทพื้นห้องคือบริการที่ช่างต่อเติมหรือช่างซ่อมแซมให้เมื่อคุณต้องการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพื้นห้องในบ้านหรือสถานที่ของคุณ เป้าหมายหลักคือการเพิ่มความสวยงามและคุณค่าให้กับพื้นห้อง รวมถึงเพิ่มความสะดวกสบายและการทนทานในการใช้งานประจำวัน

งานเหล็ก บ้านโครงสร้างเหล็ก

บริการงานเหล็กสำหรับบ้านและโครงสร้างเหล็กเป็นบริการที่มุ่งเน้นการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กที่ใช้ในการสร้างหรือปรับปรุงบ้านและโครงสร้างต่าง ๆ ในประเทศ บริการนี้สามารถครอบคลุมหลากหลายงานที่เกี่ยวข้องกับเหล็ก เช่น การสร้างโครงสร้างเหล็ก, การผลิตและติดตั้งชิ้นงานเหล็ก, การปรับปรุงหรือซ่อมแซมโครงสร้างเหล็กที่มีอาการเสียหาย, การสร้างบันไดเหล็ก, ระแนงเหล็ก, หรือบานประตูเหล็ก เป็นต้น

ช่างรับปูกระเบื้อง

ก่อสร้าง พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย

บริการงานก่อสร้างพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายเป็นบริการที่เน้นการก่อสร้างพื้นคอนกรีตโดยมีการพิมพ์ลายหรือรูปแบบต่าง ๆ ลงบนพื้นคอนกรีต เพื่อให้ได้รูปแบบที่น่าสนใจและมีความเด่นของพื้นสีและลายลงในพื้นคอนกรีต นี่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความคล่องตัวและความประณีตในการนำเอาลายหรือรูปแบบที่ต้องการส่งต่อมาบนพื้นคอนกรีตอย่างสมบูรณ์

ช่างรับปูกระเบื้อง

งานปูกระเบื้องพื้น

บริการการปูกระเบื้อง การติดตั้งกระเบื้อง กระเบื้องปูพื้น บริการรีโนเวทบ้านด้วยการปูกระเบื้อง บริการการปูพื้นกระเบื้องใหม่ บริการการปูกระเบื้องผนัง บริการการปูกระเบื้องห้องน้ำ บริการการปูกระเบื้องครัว บริการการปูกระเบื้องและการตกแต่ง บริการการติดตั้งแผ่นกระเบื้อง บริการการซ่อมแซมกระเบื้อง บริการการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปูกระเบื้องเดิม

ช่างรับปูกระเบื้อง

งานปูกระเบื้องผนัง

บริการงานปูกระเบื้องผนังเป็นบริการที่เน้นการติดตั้งและปรับปรุงพื้นผนังของอาคารหรือสถานที่ต่าง ๆ ด้วยการวางกระเบื้องลงบนผนังเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสีสัน ความสวยงาม หรือความแข็งแรงตามความต้องการของลูกค้า งานปูกระเบื้องผนังมักนิยมทำในบริเวณห้องน้ำ ห้องครัว หรือห้องที่ต้องการการปรับปรุงแต่งผนังเพื่อเพิ่มความสวยงามและคุณค่าให้กับสถานที่นั้น ๆ

งานหลังคา

บริการการซ่อมแซมหลังคา บริการการปรับปรุงหลังคา บริการการติดตั้งหลังคาใหม่ บริการการซ่อมแซมหลังคาเมทัลชีท บริการการติดตั้งหลังคาเมทัลชีท บริการการซ่อมแซมหลังคากระเบื้อง บริการการติดตั้งหลังคากระเบื้อง บริการงานหลังคารวมถึงการติดตั้งหลังคาใหม่ การซ่อมแซมหลังคาเสื่อมสภาพ การเปลี่ยนหลังคาที่ครอบคลุมหรือไม่ครอบคลุมทั้งหมด และการทำความสะอาดและบำรุงรักษาหลังคาเพื่อรักษาความแข็งแรงและป้องกันการรั่วซึม

งานสี

บริการการทาสี บริการการทาสีภายนอกบ้าน บริการการทาสีภายในบ้าน บริการการทาสีผนัง บริการการทาสีฝ้าเพดาน บริการการทาสีไม้ บริการการทาสีเหล็ก บริการการทาสีอาคาร บริการงานสีหมายถึงบริการที่เกี่ยวกับการทาสีหรือทาสีใหม่บนพื้นผิวต่าง ๆ ของอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง เป็นบริการที่มีหลากหลายลักษณะ โดยมุ่งเน้นในการปรับปรุงสีที่มีอยู่แล้วหรือการสร้างสีใหม่ตามความต้องการของลูกค้า โดยบริการงานสีมักจะรวมถึงขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว การเลือกสี การประยุกต์ใช้สี การทาสี และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาสีในอนาคต เพื่อให้ผลงานที่มีคุณภาพและแสดงความสวยงามอย่างยาวนาน

ช่างรับปูกระเบื้อง

งานฝ้า

บริการการติดตั้งฝ้า บริการการซ่อมแซมฝ้า บริการการติดตั้งฝ้าเพดาน บริการการติดตั้งไฟส่องสว่างบนฝ้า การทาสีหรือการติดตั้งฝ้าใหม่สามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองภายในบ้านหรือสถานที่ได้ ทำให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบมากขึ้น ซึ่งสามารถสร้างบรรยากาศที่สบายสะอาดและน่าอยู่ได้

ช่างรับปูกระเบื้อง

งานประปา

บริการซ่อมแซมประปา บริการการติดตั้งท่อประปา บริการการตรวจสอบระบบประปา บริการการซ่อมแซมระบบประปา บริการการติดตั้งอุปกรณ์ประปา บริการการติดตั้งระบบระบายน้ำ บริการการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น การติดตั้งอุปกรณ์ประปาใหม่ เช่น สายน้ำ, ท่อ, ก๊อกน้ำ, หรืออื่นๆ

ช่างรับปูกระเบื้อง

งานประปา ก๊อกน้ำผสม

บริการงานประปาเกี่ยวกับก๊อกน้ำผสมเป็นงานที่เชี่ยวชาญในการติดตั้งและซ่อมบำรุงก๊อกน้ำผสม หรือหมายถึงก๊อกน้ำที่ใช้ในการปรับอุณหภูมิและอัตราการปล่อยน้ำร้อนและน้ำเย็นในระบบประปาและระบบน้ำร้อนที่ใช้ในบ้านหรือสถานที่อื่น ๆ ที่มีความจำเป็น เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว หรือร้านอาหาร

ช่างรับปูกระเบื้อง

งานประปา ท่อน้ำทิ้งตัน

งานประปาท่อน้ำทิ้งตัน เป็นส่วนสำคัญของระบบประปาที่มุ่งเน้นในการบริหารจัดการน้ำเสียหรือน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นในบ้านหรือสถานที่อื่น ๆ และนำน้ำนี้ออกจากระบบให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ บริการซ่อมแซมประปา บริการการติดตั้งท่อประปา บริการการตรวจสอบระบบประปา บริการการซ่อมแซมระบบประปา บริการการติดตั้งอุปกรณ์ประปา บริการการติดตั้งระบบระบายน้ำ

งานไฟฟ้า

บริการซ่อมแซมไฟฟ้า การติดตั้งระบบไฟฟ้า บริการการซ่อมแซมไฟฟ้า บริการการเปลี่ยนสายไฟ การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า ปัญหาระบบไฟฟ้าที่รั่วไฟฟ้าสามารถก่อให้เกิดอันตรายและสามารถทำให้เกิดไฟไหม้ได้ บริการงานไฟฟ้าช่วยในการค้นหาและแก้ไขปัญหาระบบที่รั่วไฟฟ้า

ติดต่อช่าง

ที่อยู่ช่าง ซอยรามคำแหง 188 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม 10510

พื้นที่ให้บริการ

กรุงเทพมหานคร

ผลลัพธ์ค้นหาจะแสดงที่นี่

คุ้มเกล้า ประชาร่วมใจ บึงขวาง พระยาสุเรนทร์ นิมิตใหม่ มีนพัฒนา ร่มเกล้า รามคำแหง รามอินทรา ราษฎร์ร่วมใจ ราษฎร์อุทิศ สามวา สีหบุรานุกิจ สุวินทวงศ์ เสรีไทย หทัยราษฎร์ หม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ์ เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตสะพานสูง เขตคันนายาว  คลองเตย คลองตัน คลองสาน บางลำภูล่าง สมเด็จเจ้าพระยา คลองสามวา ทรายกองดิน ทรายกองดินใต้ บางชัน สามวาตะวันตก สามวาตะวันออก คันนายาว จตุจักร จอมพล จันทรเกษม ลาดยาว เสนานิคม  จอมทอง บางขุนเทียน บางค้อ บางมด ดอนเมือง สนามบิน สีกัน ดินแดง ดุสิต ถนนนครไชยศรี  วชิรพยาบาล สวนจิตรลดา สี่แยกมหานาค ตลิ่งชัน คลองชักพระ ฉิมพลี ตลิ่งชัน บางเชือกหนัง บางพรม  บางระมาด ทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์ ทุ่งครุ บางมด ธนบุรี ดาวคะนอง ตลาดพลู บางยี่เรือ บุคคโล วัดกัลยาณ์ สำเหร่ หิรัญรูจี บางกอกน้อย บางขุนนนท์ บางขุนศรี บ้านช่างหล่อ ศิริราช อรุณอมรินทร์ บางกอกใหญ่ วัดท่าพระ วัดอรุณ บางกะปิ คลองจั่น หัวหมาก บางขุนเทียน ท่าข้าม แสมดำ บางเขน ท่าแร้ง อนุสาวรีย์ บางคอแหลม บางโคล่ วัดพระยาไกร บางแค บางแคเหนือ บางไผ่ หลักสอง บางซื่อ บางนา บางบอน บางพลัด บางบำหรุ บางยี่ขัน บางอ้อ บางรัก มหาพฤฒาราม สี่พระยา สีลม สุริยวงศ์ บึงกุ่ม คลองกุ่ม ปทุมวัน รองเมือง ลุมพินี วังใหม่ ประเวศ ดอกไม้ หนองบอน ป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองมหานาค บ้านบาตร ป้อมปราบ วัดเทพศิรินทร์ วัดโสมนัส พญาไท สามเสนใน พระโขนง บางจาก พระนคร ชนะสงคราม ตลาดยอด บวรนิเวศ บางขุนพรหม บ้านพานถม พระบรมมหาราชวัง วังบูรพาภิรมย์ วัดราชบพิธ วัดสามพระยา ศาลเจ้าพ่อเสือ สำราญราษฎร์ เสาชิงช้า ภาษีเจริญ คลองขวาง คูหาสวรรค์ บางจาก บางด้วน บางแวก บางหว้า ปากคลองภาษีเจริญ มีนบุรี แสนแสบ ยานนาวา ช่องนนทรี บางโพงพาง ราชเทวี ถนนพญาไท ถนนเพชรบุรี ทุ่งพญาไท มักกะสัน ราษฎร์บูรณะ บางปะกอก ลาดกระบัง ขุมทอง คลองสองต้นนุ่น คลองสาม ทับยาว ลำปลาทิว ลาดพร้าว จรเข้บัว วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ พลับพลา สะพานสอง วัฒนา คลองตันเหนือ คลองเตยเหนือ สวนหลวง สะพานสูง สัมพันธวงศ์ จักรวรรดิ์ ตลาดน้อย สาทร ทุ่งมหาเมฆ ทุ่งวัดดอน ยานนาวา สายไหม คลองถนน ออเงิน หนองแขม หนองค้างพลู หนองจอก กระทุ่มราย คลองสิบ คลองสิบสอง คู้ฝั่งเหนือ โคกแฝด ลำต้อยติ่ง ลำผักชี หลักสี่ ตลาดบางเขน ทุ่งสองห้อง ห้วยขวาง บางกะปิ สามเสนนอก ห้วยขวาง     เมืองปทุมธานี  บางปรอก  บ้านใหม่  บ้านกลาง บ้านฉาง  บ้านกระแชง  บางขะแยง บางคูวัด บางหลวง  บางเดื่อ  บางพูด  บางพูน  บางกะดี  สวนพริกไทย  หลักหก คลองหลวง  คลองหนึ่ง  คลองสอง  คลองสาม  คลองสี่  คลองห้า  คลองหก คลองเจ็ด  ธัญบุรี  ประชาธิปัตย์  บึงยี่โถ  รังสิต  ลำผักกูด  บึงสนั่น  บึงน้ำรักษ์ หนองเสือ  บึงบา  บึงบอน  บึงกาสาม  บึงชำอ้อ  หนองสามวัง  ศาลาครุ นพรัตน์  ลาดหลุมแก้ว  ระแหง  ลาดหลุมแก้ว  คูบางหลวง  คูขวาง  คลองพระอุดม  บ่อเงิน  หน้าไม้  ลำลูกกา  คูคต  ลาดสวาย  บึงคำพร้อย  บึงทองหลาง ลำไทร  บึงคอไห  พืชอุดม  สามโคก  บางเตย  คลองควาย  สามโคก  กระแชง บางโพธิ์เหนือ  เชียงรากใหญ่  บ้านปทุม  บ้านงิ้ว  เชียงรากน้อย  บางกระบือ ท้ายเกาะ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ สำโรงเหนือ บางเมือง ท้ายบ้าน บางปูใหม่  แพรกษา บางโปรง บางปู บางด้วน บางเมืองใหม่ เทพารักษ์ ท้ายบ้านใหม่  แพรกษาใหม่ บางบ่อ บ้านระกาศ บางพลีน้อย บางเพรียง คลองด่าน คลองสวน เปร็ง คลองนิยมยาตรา บางพลีใหญ่ บางพลี บางแก้ว บางปลา บางโฉลง ราชาเทวะ หนองปรือ พระประแดง ตลาด บางพึ่ง บางจาก บางครุ บางหญ้าแพรก บางหัวเสือ สำโรงใต้ บางยอ บางกะเจ้า บางน้ำผึ้ง  บางกระสอบ บางกอบัว ทรงคนอง สำโรง สำโรงกลาง พระสมุทรเจดีย์ นาเกลือ บ้านคลองสวน แหลมฟ้าผ่า ปากคลองบางปลากด ในคลองบางปลากด บางเสาธง ศีรษะจรเข้น้อย ศีรษะจรเข้ใหญ่
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Scroll to Top